Dobrodošli na moji domači spletni strani!

HTML jezik

Tukaj bom prikazal, kako uporabiti HTML jezik. Vadnica je prilagojena na osnovi http://mrvar.fdv.uni-lj.si/sola/VIS2/html/htmlslo.htm in http://www2.arnes.si/~sopdklem/html.htm.

Kaj je HTML?

HTML (Hypertext Markup Language) je zaporedje ukazov, ki povejo kako naj se predstavitvena stran prikaže. Ukazi se imenujejo tudi značke (tags). Značke se vedno nahajajo med znakoma< in >, kot npr. <TAG>

Spletni pregledovalniki (browsers) so programi, ki berejo ukaze v jeziku HTML in glede na to prikazujejo vsebino. Vsako ročno oblikovanje strani (npr. večkratni presledki, prazne vrstice,...) se ignorira. Na primer, če odtipkamo 

        Danes

                  je

                             lepo

                                         vreme.

  bo prikazovalnik prikazal naslednjo vsebino:  Danes je lepo vreme.

HTML jezik ne razlikuje med velikimi in malimi črkami. Zato je <BR> enako <br>.
Vsaka HTML stran ima končnico .html ali .htm

Splošen izgled strani

Opis predstavitvene strani v jeziku HTML je naslednji:

		<!DOCTYPE html>
		<HTML>
		  <HEAD>
		   <TITLE>Naslov, ki se pojavi v okviru okna</TITLE>
		  </HEAD>
		  <BODY>
		  "Vsebina predstavitvene strani"
		  </BODY>
	  	</HTML>
		

<!DOCTYPE html> je začetna vrstica pri vsakem HTML dokumentu.Lahko se tudi izpisti saj ni kritična. Sporoči tistemu programu, ki bere besedilo, da je to HTML dokument.  

Med znački <HEAD> in </HEAD> napišemo informacije o dokumentu, ki sledi. Sem sodijo JS, CSS ipd... ter drugi "meta" tagi oziroma značke. "meta tage" se uporablja pretežno za optimizacijo pri spletnih iskalnikih. Te informacije se na sami predstavitveni strani ne izpšejo. V zgornjem primeru je uporabljena samo značka <TITLE>, ki podaja vsebino, ki se izpiše v zgornjem okviru okna. Za oblikovanje predstavitvenih strani v slovenščimi (pisanje šumnikov) si pomagamo z

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">

Če v glavi uporabimo to značko, lahko uporabljamo č, š in ž kar s tipkovnice.

Še bolj splošna rešitev za pisanje šumnikov pa je uporaba kode znakov v obliki

&#n;

kjer je n

 

n Črka

268

Č

269

č

352

Š

353

š

381

Ž

382

ž


Mali č torej zapišemo kot &#269;

V primeru pisanja šumnikov s kodami je koristno v glavi dokumenta navesti

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8"> Tako pisanje šumnikov je nekoliko nerodno zato se jih splača v programu TextPad dodati v datoteko htmlchar.tcl, ki se nahaja na poddirektoriju Samples (na mestu kjer je nameščen TextPad).


V glavo običajno dodamo še:
Za nastavitev pisave na standard Microsoft Code Page 1280 <META HTTP-equiv="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=WINDOWS-1280"> Za nastavitev pisave na standard ISO Latin 2 (Unix sistemi) <META HTTP-equiv="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-2"> Za nastavitev datuma veljave dokumenta <META HTTP-equiv="Expires" CONTENT="Tue, 2 Dec 1999 14:25:27"> Za navajanje avtorja dokumenta <META NAME="Author" CONTENT="Filip Štamcar"> Za opis vsebine spletne strani <META NAME="Description" CONTENT="Filip home page"> Za navajanje ključnih besed spletne stran <META NAME="Keywords" CONTENT="ukazi,HTML,nasveti">

Posebni znaki

HTML jezik pozna nekaj znakov, ki jih imenujemo posebni znaki. Za tako znaki, ki jih HTML uporablja pri navajanju posameznih zankov. Taki znaki izgledajo tako:

 • &lt; = Ukaz za prikaz znaka <
 • &gt; = Ukaz za prikaz znaka >
 • &amp; = Ukaz za prikaz znaka &
 • &quot; = Ukaz za prikaz znaka "
 • &nbsp; = Ukaz za prikaz presledka

Naslovi

Na voljo imamo Šest nivojev naslovov. Od H1 do H6. Drugi nivo, ki izgleda

TAKO

se naredi s to kodo:    <H2>Naslov</H2> Naslov lahko centriramo z dodatkom:     <H2 align=center>Naslov</H2>

 

Prelom besedila

Z oznakami HTML lahko dokument oblikujemo na ravni znaka in odstavka. Vse besedilo, ki ga zapišemo znotraj telesa dokumenta, se obravnava kot en sam odstavek. Če želimo, lahko z oznakami in posebnimi kombinacijami znakov vsilimo svojo obliko.


<PRE>......spoštuje razmike med besedami
<NOBR>...besedilo brez preloma
<WBR>......lom med besedami
<P>............za določanje novih odstavkov
<DIV>.......za vstavljanje razdelka
<PRE>.......spoštuje razmike med besedami

Vsi navedeni ukazi, ki sem jih navedel, se prekličejo z uporabo poševne črte in imena ukaza. 
Na primer: <PRE>Vmes vpišemo besedilo, na katerega želimo, da ta ukaz deluje</PRE>
  Običajne odstavke, katerih širina se prilagaja trenutni velikosti okna, dosežemo z:     <P>

Znački <P> lahko z dodatkom  align  določimo Način poravnavanja -  levo, desno, center . Primer:

<P align = right>
Ta del besedila bo <br>
desno poravnan.
</P>

Rezultat:

Ta del besedila bo 
desno poravnan.

Oblike izpisa

Na voljo je več različnih stilov.

 

Debeli izpis (krepko)  zahtevamo z:     <B> Besedilo </ B>

 

Poševni izpis (poševno)  zahtevamo z :     <I> Besedilo </ I>

 

Podčrtan izpis (podčrtaj)  zahtevamo z:     <U> Besedilo </ U>

 

Neproporcionalni izpis (pisalni stroj) zahtevamo z:     <TT> Besedilo </ TT>

Stile lahko gnezdimo (debelo in poševno hkrati ).

Barve v HTML

Za opis barv se uporablja sistem RGB (rdeča-zelena-modra). Barvo podamo Z mešanico TEH Treh barv, pri čemer JE količina vsake od TEH Treh barv podana s šestnajstiškim številom od 0 do FF (0 do 255). Nekaj primerov

Slovensko ime Ime barve Koda barve Slikovna ponazoritev
Črna BLACK #000000
Srebrna SILVER #C0C0C0
Siva GRAY #808080
Bela WHITE #FFFFFF
Rdeče rjava MAROON #800000
Rdeča RED #FF0000
Škrlatna PURPLE #800080
Vijolična FUCHSIA #FF00FF
Zelena GREEN #008000
Svetlo zelena LIME #00FF00
Olivna OLIVE #808000
Rumena YELLOW #FFFF00
Temno modra NAVY #000080
Modra BLUE #0000FF
Turkizna TEAL #008080
Sinje modra AQUA #00FFFF

Uporaba barv:

 • Barva ozadja: znački <BODY> dodamo lastnost bgcolor, npr.  <BODY bgcolor=Orange>
 • Barva črk: znački <FONT> dodamo lastnost color, npr.  <FONT color=Red> Besedilo </FONT>
 • Barva celice v tabeli: znački <TD> dodamo lastnost bgcolor, npr. <TD bgcolor=Orange> Besedilo </TD>

Definicije


Definicije lahko navajamo s pomočjo HTML ukazov: <DL><DT><DD></DL>
<DL>.....Definicijski seznam
<DT>.....Pojem definicije
<DD>.....Pojasnilo definicije
</DL>....Konec navedbe definicije

Primer:
<DL>
<DT>Ime definicije<DT/>
<DD> Praviloma daljša formulacija definicije</DL>
</DL>

Seznami

Seznami so v predstavitvenih straneh velikokrat uporabljeni. HTML nam omogoča uporabo dveh vrst seznamov: oštevilčene in neoštevilčene. Pri navajanju seznamov v HTML-ju uporabljamo naslednje ukaze:
<UL>.....Ukaz, ki omejuje neoštevilčen seznam
<OL>.....Ukaz, ki omejuje oštevilčen seznam
<LI>.....Ukaz, ki določa postavke ustreznega seznama

Posamezni ukazi poznajo že določene lastnosti:
<UL TYPE="{disc|square|circle}" COMPACT>
<OL TYPE="{1|a|A|i|I}" START=zap. št. zač. oznake COMPACT>
<LI TYPE="{disc|square|circle}" oz. "{1|a|A|i|I}" VALUE=št.>

Primer1:


<OL>
 <LI>Uvod
 <LI>Jedro
  <UL>
   <LI>Pregled
   <LI>Stanje
    <UL>
     <LI>Analiza
     <LI>Potek
     <LI>Zapis
    </UL>
   <LI>Prihodnost
  </UL>
 <LI>Konec
</OL>

 1. Uvod
 2. Jedro
  • Pregled
  • Stanje
   • Analiza
   • Potek
   • Zapis
  • Prihodnost
 3. Konec

Primer2:


<OL TYPE="I" START=2>
 <LI>Drugič
 <LI VALUE=4>Četrtič
  <UL TYPE="disc">
   <LI>Krožec
   <LI TYPE="square">Kvadratek
    <OL TYPE=A>
     <LI>A
     <LI>B
     <LI>C
    </OL>
   <LI TYPE="circle">Krožnica
  </UL>
 <LI TYPE="A" VALUE=7>Sedmič
</OL>

 1. Drugič
 2. Četrtič
  • Krožec
  • Kvadratek
   1. A
   2. B
   3. C
  • Krožnica
 3. Petič
 4. Ročno oblikovano besedilo

  Če želimo, da je besedilo prikazano tako, kot smo ga natipkali (razlomi vrstic, večkratni presledki,...), moramo uporabiti značko <PRE> (predefined text):

  <PRE>
     Danes
             je
                    lepo
                            vreme
  </PRE>

  Rezultat je

     Danes
             je
                    lepo
                            vreme
      

  Tak izpis je npr. uporaben pri izpisih programov. Zaradi poravnavanja po stolpcih se v tem primeru uporabi neproporcionalni font.

  Vključevanje slik

  V dokument vključimo slike z:

      <IMG SRC="Naslov in ime datoteke">

  Pravila za opis kje se slika nahaja so enaka kot pri sidrih (relativni ali absolutni naslovi). Vsi prikazovalniki naj bi prepozali in prikazovali vsaj formata GIF in JPG. 
  Npr.

  <P align = center><IMG SRC="tiger.gif"></P> 

  Ustvari naslednji rezultat:
   

  http://mrvar.fdv.uni-lj.si/sola/VIS2/html/tiger.gif

   

  Sliko lahko raztegnemo v horizontalni / navpični smeri z:

      <IMG SRC="Naslov in ime datoteke" WIDTH=W HEIGHT=H>

  Kjer pomenita W in H širino in višino slike v pikah (pixels). Lahko pa navedemo tudi relativno velikost v odstotkih glede na velikost okna, tako da številki dodamo znak %.

   

  Sliko lahko uporabimo tudi kot sidro. Primer uporabe: 
   

  
  Pritisni na tigra:
  <a href="http://www.filip.phpnet.us"><img src="tiger.gif" width=40></a>

  Rezultat: 
  Pritisni na tigra: http://mrvar.fdv.uni-lj.si/sola/VIS2/html/tiger.gif

  Lastnosti vnosa slike:

  <IMG

     SRC="URL|relativna pot"                 {pot do slike}                               

     LOWSRC="URL|relativna pot" {pot do nižje kvalitetne slike}

     ALT="opis slike"    {opisno ime, ki se pokaže namesto slike}

     ALIGN="top|middle|bottom|left|right"       {poravnava}

     HEIGHT=višina slike v točkah          

     WIDTH=širina slike v točkah

     BORDER=debelina obrobe slike pri povezavi v točkah

     HSPACE=vrinjeni presledek v točkah vodoravno

     VSPACE=vrinjeni presledek v točkah navpično

     USEMAP=URL         {kadar želimo imeti na sliki več povezav}

     ISMAP              {več povezav najdemo na strežnikovi strani}

  >

  Povezave in karte

  Poleg vključevanja slik je drugi razlog za priljubljenost in uporabnost označevalnega jezika HTML možnost vnašanja povezav. Ker je povezava lahko katera koli beseda ali slika, lahko z njimi ustvarjamo nadpredstavne dokumente. 

  Povezave označimo na naslednji način:
  <A HREF= "http://www.imestrežnika.si/imedokumenta.htm"> Označeno besedilo ali slika</A> 
  Slika metulja
  Označeno besedilo ali slika

  Namesto besedila lahko seveda uporabimo sliko. 

  Z oznako <A> lahko določimo tudi poimenovano mesto znotraj dokumenta, ki bo cilj določene hiperpovezave. Tedaj je oznaka samostojna in ne potrebuje končne oznake </A>, saj zgolj označuje mesto v dokumentu.

  Za označitev točke v dokumentu uporabimo parameter NAME, ki mu priredimo poljubno, vendar znotraj dokumenta enolično določeno ime. Za sklicevanje na tako označena mesta je potrebno posebej označiti absolutni krajevnik. Pred oznako vedno zapišemo višaj # (hash). Vsebina parametra NAME je občutljiva za velike in male znake.

  Primer:
  Na vrhu tega dokumenta smo vrh označili z naslednjo označbo: <A NAME="vrh">.
  Tukaj pa z oznako <A HREF="#vrh";> Pritisni tukaj</A> dosežemo, da nas klik na omenjeno besedilo prestavi na vrh dokumenta! 
  Če pa želimo, da nas v nekem drugem dokumentu postavi na določeno mesto, ki je v tistem dokumentu tudi označeno, pa to storimo na naslednji način: <A HREF="vsebina8.htmlljezik.html#vrh">Pritisni tukaj</A> 


  Omenili smo še, da je mogoče kot povezavo uporabiti tudi sliko. Še več, ista slika lahko pelje do različnih povezav. V tem primeru moramo sliko opremiti s karto vročih mest, ki natančno določajo, kam kaže določen del slike.

  Slikovno karto definirmao s parom oznak <MAP>. Dokument lahko vsebuje več slikovnih kart, saj vsako poimenujemo s parametrom NAME. Znotraj para oznak je ena ali več oznak <AREA>, ki določajo posamezna vroča mesta slike. Vroča mesta lahko definiramo kot pravokotnike(rect), kroge(circle), večkotnike(poly) ali celotna slika(default).

  <MAP [NAME={ime karte}]>

    [< AREA

        [SHAPE="{rect|circle|poly|default}"]

        [COORDS="x1,x2,..."]

        [HREF="URL"|NOHREF]

        [ALT="{opis povezave}"]

    ...]

  </MAP>

  S parametrom COORDS definiramo območje, kar je odvisno od izbrane oblike, ki jo določa parameter SHAPE. Območje določamo z navedbo točk, ki se navedejo glede na izhodišče slike, ki je vedno levi zgornji vogal slike. Pri pravokotnikih podajamo koordinati levega zgornjega in desnega spodnjega vogala, pri krogu podamo koordinati središča in polmer, privečkotniku pa podajamo koordinate posameznih oglišč. Če vrsto območja označimo z default, se prevzame vsa površna slike, kar lahko izkoristimo za pokritje še nedefiniranih območij. Če se dve območji prekrivata, obvelja tisto, ki je navedeno prej.

  Primer:

  <MAP NAME="karta">

    <AREA COORDS="4,8,89,89"

              HREF="HTML-jezik/karta1.htm" ALT="Kvadrat">

    <AREA SHAPE="circle" COORDS="96,86,37"

              HREF="HTML-jezik/karta2.htm" ALT="Krog">

    <AREA SHAPE="poly" COORDS="140,52,178,17,179,123"

              HREF="HTML-jezik/karta3.htm" ALT="Trikotnik">

    <AREA SHAPE="default"

              NOHREF ALT="Preostali del slike,

                          ki ne povezuje">

  </MAP>

  <IMG SRC="slika.jpg" ALT="Občutljiva slika"

  Kvadrat Krog Trikotnik Preostali del slike, 
            ki ne povezuje Občutljiva slika


  Sliko smo v dokument vnesli z ukazom <IMG SRC ...> in lastnostjo USEMAP, ki sliki priredi določeno območje. Ker območje določimo posebej, ga lahko zapišemo kjerkoli, tudi v drugem dokumentu in na drugem mestu. 

  Slika pa lahko povezuje tudi na druge povezave, ne samo na klasično obliko dokumenta HTML. Poveže lahko na elektronsko pošto, ftp protokol, na debate v obliki news, itd. Pa si poglejmo še te primere:

  <A HREF="mailto:[email protected]"> elektronski naslov </A>


  <A HREF="ftp://ftp.pasadena.si/books/java/primeri.zip> datoteka z zgledi </A>


  <A HREF="news:soc.culture.slovenia"> debata o Sloveniji </A>

  Pošiljanje pošte

  Če želimo na predstavitveno stran vključiti možnost pošiljanje pošte izbrani osebi, to storimo z dodatkom mailto v sidru

  Zapis 

  
  e-pošta: <A HREF="mailto:[email protected]"> [email protected]  </A> 

  ustvari naslednji rezultat: 

  e-pošta: [email protected]

  S klikom na označeno mesto se prestavimo v program za pošiljanje pošte izbranemu naslovniku.

  Telefonska številka

  To storimo zelo podobno kot pri e-pošti. tudi pri tem primeru moramo slediti pravilom v href atriutu.

  <a href="tel:000000000" > Tel:000000000</a>

  Prikaz:

  Tel:000000000

  Tabele

  Tabele so zelo močno orodje v HTML. Kot smo omenili jezik sam ne omogoča natančnega oblikovanja strani, zato ponavadi za ta namen uporabimo tabele (in nekaj zvijač). Oblika dokumenta, ki ga trenutno pregledujete, je npr. določena z uporabo tabel. V besedilo vključimo tabelo z uporabo značke <TABLE>.

  Značke, ki se uporabljajo v tabelah:

  • Znački <TABLE> in </TABLE> označujeta začetek in konec tabele.
  • Znački <TH> in </TH> se uporabljata za oznako stolpcev (prva vrstica tabele) - oznake se izpišejo v debelem tisku.
  • Znački <TR> in </TR> naznanjata novo vrstico. V večini primerov lahko končno značko </TR> izpustimo.
  • Znački <TD> in </TD> naznanjata nov stolpec v trenutni vrstici.

  Pomembno: Tabela je zgrajena iz ene ali večih vrstic, vsaka vrstica pa iz ene ali večih celic in na ta način moramo tabelo tudi opisati. 
  Primer opisa tabele:

  <table>

  <tr> <td> a   </td> <td> b   </td> <td> c   </td>

  <tr> <td> aaa </td> <td> bbb </td> <td> ccc </td>

  </table>

  in odgovarjajoči izgled

  a

  b

  c

  aaa

  bbb

  ccc

   

  Značka <TABLE> ima lahko še več dodatkov. Omenimo le najpomembnejše:

  • BORDER se nanaša na debelino robov tabele v pikah (debelina 0 pomeni, da tabela nima roba).
  • CELLSPACING se nanaša na prostor med celicami (v pikah).
  • CELLPADDING se nanaša na prostor znotraj celic v pikah (prostor med mejami celic in vsebino znotraj celic).

  Primer:

  <table border=2 cellpadding=6>

  <tr> <td> a   </td> <td> b   </td> <td> c   </td>

  <tr> <td> aaa </td> <td> bbb </td> <td> ccc </td>

  </table>

  in odgovarjajoči izgled

  a

  b

  c

  aaa

  bbb

  ccc

   

  Tudi znački <TD> in <TR> imata lahko več dodatkov, npr.:

  • ALIGN (left, center, right) - vodoravno poravnavanje celice.
  • VALIGN (left, center, right) - navpično poravnavanje celice.
  • COLSPAN = n trenutna celica naj se raztega čez n stolpcev.
  • ROWSPAN = n trenutna celica naj se raztega čez n vrstic.

  Primer:

  <table border=2 cellpadding=6>

  <tr align=center> <td>           a   </td> <td colspan=2> b   </td>

  <tr>              <td rowspan=2> aaa </td> <td> bbb </td> <td> ccc </td>

  <tr>                                       <td> bbbb </td> <td> cccc </td>

  </table>

  in odgovarjajoči izgled

  a

  b

  aaa

  bbb

  ccc

  bbbb

  cccc

  Okvirji

  Z okviri razdelimo okno na več delov.

  • Horizontalna razdelitev
  • <HTML> <HEAD>  <TITLE>Okviri</TITLE>  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250"> </HEAD>  <FRAMESET rows="33%,67%">     <FRAME src="zgornji.htm" name="zgornji">     <FRAME src="spodnji.htm" name="spodnji">  </FRAMESET> </HTML>
  • Vertikalna razdelitev
  • <HTML> <HEAD>  <TITLE>Okviri</TITLE>  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250"> </HEAD>  <FRAMESET cols="33%,67%">     <FRAME src="levo.htm" name="levi">     <FRAME src="desno.htm" name="desni">  </FRAMESET> </HTML>
  • Kombinirana razdelitev
  • <HTML> <HEAD>  <TITLE>Okviri</TITLE>  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250"> </HEAD>    <FRAMESET cols="33%,67%">      <FRAME src="levo1.htm" name="levi1">      <FRAMESET rows="33%,67%">       <FRAME src="zgornji1.htm" name="zgornji1">       <FRAME src="spodnji1.htm" name="spodnji1">      </FRAMESET>  </FRAMESET> </HTML>
  • Odpiranje strani v istem okviru, novem oknu ali izbranem okviru
   • Isti okvir:
   •  <A HREF="http://www.google.com">http://www.google.com </A>

   • Novo okno:
   •  <A HREF="http://www.najdi.si" target="_blank">http://www.najdi.si </A>

   • Izbrani okvir:
   •  <A HREF="http://www.fdv.uni-lj.si" target="spodnji1">http://www.fdv.uni-lj.si </A>

   Iz danega primera lahko razberemo način, kako s pritiskom na hiperpovezavo v enem oknu spremenimo vsebino v drugem oknu. To naredimo z uporabo parametra TARGET pri oznaki <A HREF>, kjer pride v poštev poimenovanje (NAME) posameznih okvirov. Lahko pa namesto imena okvira uporabimo še druge parametre: 
    

   Parameter Pomen
   _blank Vsebina povezave se prikaže v novem, praznem in nepoimenovanem oknu
   _self Vsebina se prikaže v istem okviru. To je tudi privzeto vedenje.
   _parent Vsebina se prikaže v nadrejenem oknu, če gre za gnezdenje.
   _top Vsebina se prikaže v istem oknu, a tokrat brez okvirov. Tako se najlažje prebijemo ven.

   Obrazci

   Z obrazci lahko znotraj spletne strani dodajamo različne elemente, znane iz grafičnih uporabniških vmesnikov, kot so npr. ukazni guumbi, vnosna polja ali stikala. Grafični brskalniki prikazujejo elemente, prevzete iz operacijskega sistema, v katerem se izvajajo. 

   V HTML obrazce kodiramo znotraj para oznak <FORM>. Oznaka določa začetek obrazca, poleg tega podaja tudi informacijo o programu oz. protokolu, ki vneseno informacijo obdela.

   Celotna oblika:
   
   <FORM
     [ACTION="{strežni program}|{strežni protokol}"]
     [METHOD="{get|post}"]
     [ENCTYPE="{kodiranje podatkov}"]
   >
   

   Parameter ACTION lahko vsebuje naslov URL strežnega programa, ki bo obdelal vsebino, vneseno v obrazec, ali pa vsebuje elektronski naslov v obliki URL, kamor se bo vsebina obrazca posredovala po protokolu za prenos elektronske pošte (npr. mailto:[email protected]). Parameter METHOD določa način prenosa podatkov, če je uporabljen protokol HTTP. S parametrom ENCTYPE lahko določimo drugačen način kodiranja podatkov (po MIME), kakor je privzeti način application/x-www-form-urlencoded

   Dokument lahko vsebuje več obrazcev, gnezdenje pa ni dopustno. Več obrazcev moramo definirati zaporedno. Posamezne dele obrazca kodiramo z oznakami <INPUT>,<SELECT> in <TEXTAREA>. Z njimi lahko na spletno stran dodamo vnosna polja, ukazne gumbe, stikala, sezname in slike.

   Osnovni vnosi omogočajo izbiro gumba, vklop stikala, vnos krajšega besedila ali izbiro točke na sliki. Vse to kodiramo z oznako <INPUT>:

    

   <INPUT
     [TYPE="{text|password|checkbox|radio|submit|reset|
         file|hidden|image}"]
     [NAME="{ime elementa}"]
     [VALUE="{vsebina}"]
     [CHECKED]
     [SIZE={velikost elementa za vnosno polje}]
     [MAXLENGHT={dopustna dolžina vnosa za polje}]
     [SRC="{naslov URL pri sliki}"] 
     [ALIGN="{top|middle|bottom|left|right}"]
   >
   

   Vrednost in smiselnost parametrov je v celoti odvisna od nastavitve vrste elementa, ki jo določa parameter TYPE. Z njim lahko določimo enostavno vnosno polje (text), vnosno polje z zakritim vnosom (password), stikali (checkbox in radio), potrditveni gumb (submit), gumb za vnovično nastavitev elementov (reset), mo?nost prenosa datotek (file), skrito polje (hidden) ali sliko (image). Če parameter izpustimo, se privzame vnosno polje (text). 

   Vsak element lahko poimenujemo s parametrom NAME. Nekaterim elementom lahko predpišemo vrednost s parametrom VALUE. Stikali lahko vključimo tako, da navedemo parameter CHECKED. Pri vnosnih poljih lahko določimo izrisano širino (SIZE) in največjo dopustno dolžino vnosa (MAXLENGHT). Pri elementu image podamo naslov URL ustrezne slike in po želji tudi njeno poravnavo (ALIGN). 
    

   Poglejmo si obrazce na primeru:
    

   1.) Text:

   <FORM>
   Tvoja starost:
   <INPUT TYPE="text" VALUE="Vnesi pravo vrednost!">
   </FORM>

   Izgled:

   Tvoja starost:  

    

   2.) Password:

   <FORM>
   Tvoja starost:
   <INPUT TYPE="password">
   </FORM>

   Izgled:

   Tvoja starost:  

    

   3.) Checkbox:


   <FORM>
   Tvoja starost:
   <INPUT TYPE="checkbox" CHECKED>Polnoleten
   </FORM>

   Izgled:

   Tvoja starost: Polnoleten

    


   4.) Radio:

   <FORM>
   Tvoja starost:
   <INPUT TYPE="radio" NAME="starost">0-20 let
   <INPUT TYPE="radio" NAME="starost" CHECKED>21-40 let
   <INPUT TYPE="radio" NAME="starost">41-60 let
   <INPUT TYPE="radio" NAME="starost">61-80 let
   </FORM>

   Izgled:

   Tvoja starost:
   0-20 let
   21-40 let
   41-60 let
   61-80 let

    

   5.) Submit, reset in hidden:

   <FORM ACTION="mailto:[email protected]" METHOD="post" ENCTYPE="text/plain">
   Tvoj komentar:
   <INPUT NAME="Komentar">
   <INPUT TYPE="hidden" NAME="skrito" VALUE="Na to besedilo ne morete vplivati!">
   <INPUT TYPE="submit" VALUE="Pošlji pošto">
   <INPUT TYPE="reset" VALUE="Počisti!">
   </FORM>

   Izgled:

   Tvoj komentar: 


     

    

   File:

   <FORM ACTION="/" ENCTYPE="multipart/form-data" METHOD="get">
   Datoteka za prenos: 
   <INPUT TYPE="file" NAME="userfile" VALUE="Brskaj...">
   <INPUT TYPE="submit" VALUE="Prenesi!">
   </FORM> 

   Izgled: 
    

   Datoteka za prenos:  

    


    

   V obrazcih lahko omogočimo uporabniku, da izbere s seznama možnosti. Tedaj porabimo oznako <SELECT>, med katerima naštejemo elemente seznama. Posamezen element določa oznaka <OPTION>.

   Oblika oznake je sledeča:
   <SELECT
     [NAME="{ime seznama}"]
     [SIZE="{število vidnih elementov}"]
     [MULTIPLE]
   >
   <OPTION
     [VALUE="{vrednost}"]
     [SELECTED]
   >
   

   Seznamu podamo ime s parametrom NAME. S parametrom SIZE lahko določimo, koliko vrstic seznama je naenkrat vidnih na zaslonu. Prisotnost parametra MULTIPLE določa, da je mogoče s seznama izbrati več elementov. Vsaka izmed vrstic je določena z oznako <OPTION>, parameter VALUE pa ji določa vrednost. Prisotnost parametra SELECTED dotično vrstico označi kot izbrano že na začetku. 
    

   Poglejmo si primer:

   <FORM>
   Izberi ustrezna leta:
   <SELECT>
      <OPTION VALUE="1" SELECTED>0-20
      <OPTION VALUE="2">21-40
      <OPTION VALUE="3">41-60
      <OPTION VALUE="4">61-80
   </SELECT>
   </FORM>

   Izgled:

   Izberi ustrezna leta: 

    

   Če parameter SIZE ispustimo, se privzame nastavitev ene vidne vrstice, kar se na spletni strani odrazi v padajočem seznamu. S tovrstnega seznama ni mogoče izbrati več elementov, četudi bi podali parameter MULTIPLE. Nastavitev dveh ali več vidnih vrstic se odrazi v odprtem seznamu, po katerem se je moč premikati z drsnikom, če je na?tetih elementov več od predpisane velikosti. Če velikosti ne navedemo, podamo pa parameter MULTIPLE v izbiri <SELECT>, je rezultat enak, kot pa če bi za SIZE izbrali število vseh izbir, ki jih navedemo.Izbiranje več elementov je odvisno od brskalnika,pri večini pa to dosežemo tako, da klikamo posamezne vrstice, hkrati padržimo pritisnjeno tipko Ctrl. 
    

   Primer:

   <FORM>
   Izberi ustrezna leta:
   <SELECT MULTIPLE>
      <OPTION VALUE="1" SELECTED>0-20
      <OPTION VALUE="2">21-40
      <OPTION VALUE="3">41-60
      <OPTION VALUE="4">61-80
      <OPTION VALUE="5">61-80
   </SELECT>
   </FORM>

   Izgled:

   Izberi avtomobilske znamke, ki so ti všeč:

    

   Večkrat želimo, da uporabnik vnese svoje mnenje, ki pa je ponavadi daljše od ene vrstice in ga zato običajno ne moremo vnesti v običajno vnosno polje. Za vnos dalšega besedila je na voljo poseben par oznak <TEXTARA>:

    

   <TEXTAREA
     [NAME="{ime vnosnega polja}"]
     [ROWS={število vidnih vrstic}]
     [COLS={število vidnih stolpcev}]
   >
   {Začetno besedilo v vnosnem polju}
   </TEXTAREA>
   

   Primer:

   <FORM>
   Vnesi nekaj svojih komentarjev:
   <TEXTAREA NAME="Komentarji" ROWS=3 COLS=50>
   Ta HTML stran je več kot odlična :)
   </TEXTAREA>
   </FORM>

   Izgled:

   Vnesi nekaj svojih komentarjev:

   Dodatki

   Kot smo omenili se dodatni presledki med besedami ignorirajo. Morebitne potrebne dodatne presledke med besedami zahtevamo z ukazom &nbsp; (non-breakable space).

    

   Izpis vodoravne črte zahtevamo z:

       <HR>

   V tem primeru dobimo črto čez celo širino trenutnega objekta (okna ali celice v tabeli). Dodamo lahko še debelino črte in širino (v pikah ali %). Zahteva

       <HR size=10 width=40%>

   ustvari izpis


    

   Del besedila centriramo z značko <CENTER>
   Zapis

   <CENTER>
   To bo na sredini
   </CENTER>

   npr. povzroči izpis oblike

   To bo na sredini

    

   Indekse in potence dobimo z značkama <SUB> in <SUP>.
   Npr. zapis

   x<SUP>2</SUP> 

   povzroči izpis oblike
   x2

    

   Komentar (pojasnila, ki jih potrebujemo za svoje potrebe in jih prikazovalnik ne prikaže) zapišemo med znaki <!-- (začetek komentarja) in --> (konec komentarja).

    

   Velikost črk spreminjamo z dodatkom size k znački <FONT>. Velikosti so od 1 do 7. Npr.

   <FONT SIZE=1>Napisano z velikostjo 1.</FONT>  ustvari izpis
   Napisano z velikostjo 1.

   <FONT SIZE=3>Napisano z velikostjo 3.</FONT>  ustvari izpis
   Napisano z velikostjo 3.

   <FONT SIZE=7>Napisano z velikostjo 7.</FONT>  ustvari izpis
   Napisano z velikostjo 7.